Beijers är medlem i SSDL – Sveriges Slip- och Diamantverktygsleverantörers förening.
Innehåll
 

110 år med slipmaterial

År 1907 grundade August Nilsson i Malmö ett företag som fick namnet Slipmaterialaffären. Det var starten på en lång resa i slipmaterialbranschen. En resa som bl a gick genom två världskrig, ransoneringar, börskrasch, oljekriser och hög inflation, men också en del goda år under 1950- och 1960-talet. 1975 såldes bolaget till G & L Beijer AB och ombildades till ett aktiebolag, Slipmaterial i Malmö AB, som senare bytte namn till Beijer Tools AB. Numera ingår bolaget som ett enskilt affärssegment i Beijer Industri AB som är en del av Beijer Tech koncernen.

Vi marknadsför och säljer ett komplett sortiment av slipmaterial för den svenska industrin. Förutom slipmaterial erbjuder vi även produkter såsom slipmaskiner , produkter för polering och avgradning , sågblad samt roterande filar.

Med stöd av hög teknisk kompetens, erfarenhet, kunskap om marknaden och genom att representera väletablerade internationella leverantörer kan vi erbjuda våra kunder ett förtroendefullt och lönsamt affärsutbyte med kundanpassade lösningar i fokus.